JA slide show
 
 • Povećaj font
 • Osnovni font
 • Smanji font
 • Layout: 2 Left columns + Mainbody
 • Layout: Mainbody + 2 Right columns

Poziv na izvanrednu izbornu skuptinu

Poštovani ?lanovi društva, Temeljem zaklju?ka Izvršnog odbora,
sukladno ?lanka 36. Statuta, sazivam Izvanrednu izbornu Skupštinu DPS-a Zagreb,
koja ?e se odrati 14. travnja 2016. god. u prostorijama društva, Meduli?eva
30-1, s po?etkom u 19.30 sati.

Za Skupštinu predlaem slijede?i dnevni red:

1.Izbor radnog predsjedništva, zapisni?ara i dva ovjerovitelja zapisnika

2- Izbor verifikacijske komisije

2.1 Izviješ?e verifikacijske komisije

3. Izvješ?e

3.1. Predsjednika

3.2. Tajnika

4.Razrješenje dosadašnjih ?lanova upravnih tijela DPS-a Zagreb

5.Prikupljanje kandidatura za radna tijela DPS-a Zagre

5.1.Predsjednika

5.2.?lanova Izvršnog odbora

5.3.Nadzornog odbora

6.Glasovanje o predloenim kandidatima i izbor novog rukovodstva DPS-a Zagreb

7.Nastupni govor novoizabranog predsjednika

8.Zatvaranje Skupštine

 

Za DPS Zagreb

Predsjednik
Darko Kova?evi?, dr.med.

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »
Stranica 1 od 39

Podvodni ribolov

Apnea

Scuba

Udi?arenje

Prijava ?lanovae-dozvola 2015.

dozvola

Dozvole za sportski ribolov na moru za 2015. godinu moete kupiti u prostorijama društva, Meduli?eva 30/dvorište, svakog utorka ili ?etvrtka od 18 do 20 sati ili naru?iti putem e-maila. Potrebno je dostaviti dokaz o uplati, OIB i fotokopiju ili sken osobne iskaznice u PDF formatu.

Sukladno Nalogu Komisije za provedvu upravnog nadzora Ministarstva poljoprivrede, kupci povlaštenih ribolovnih dozvola duni su uz osobnu iskaznicu pri kupnji dozvole predo?iti i dokaz o svom statusu i to:

 • VETERANI - Rješenje o umirovljenju ili odrezak mirovine
 • INVALIDI DOMOVINSKOG RATA - Rješenje o statusu HRVI

Ra?un društva kod Zagreba?ke banke je IBAN: HR3823600001101350199.

Cijena dozvole (uklju?uju?i ?lanarine DPS-a i HSŠRM-a) iznosi:

 • JUNIORI - 140 kn
 • SENIORI - 550 kn
 • VETERANI - 220 kn
 • INVALIDI DOMOVINSKOG RATA - 170 kn

Sponzori

Di Nautika
Dragorlux
Apnos - Diving Experts

DPS-ZAGREB GOOGLE GRUPA

Google Groups

U?lanite se u DPS-Zagreb Google groupu i objavljujte tekstove, slike, fotografije, video i audio zapise...

Vaa email adresa:
DPS-Zagreb Google groupa